سخن ماه

مرور مختصری بر روند ایجاد کانون بازنشستگان بانک سپه و سیر صعودی آن

بعد از تأسیس بانک سپه در سال 1304 تقریباً از سال 1338 به بعد عدّۀ قلیلی از کارکنان بانک به افتخار بازنشستگی نائل شدند چون تعداد آنان کم بود و دوران بازنشستگی توجه چندانی از طرف مسئولین بانک به آنها نمی شد تا اینکه بعد از سالهای 1350 کم کم تعداد بازنشستگان روبه فزونی گذاشت عده ای از بازنشستگان برای احقاق حقوق همکاران و تأمین رفاه آنها بفکر ایجاد کانون بازنشستگان بانک سپه افتادند که تشکلی ایجاد گردید ولی به دلایل مختلف موفقیت زیادی بدست نیاوردند برای نمونه باید اذعان نمود جلسات خود را گاهاً در یکی از اطاقهای شعبه بازار یا روی چمن باشگاه تشکیل میدادند که اثرات مثبتی نداشت. تا در سال 1355 عدّه ای از بازنشستگان پیشکسوت منجمله آقایان آشوت میناسیان آذریان، احمد پنبه چی ، محمدحسین فضایی حق بیان ، حسین اخلاقی، محمدرضا شفیعی، عبدالامیرنیک پی، هوشنگ اعتضادی، احمد خدایاری و محمود معاونی به عنوان هیأت موسس، طی شماره 1743 در تاریخ 19/3/1355 در اداره ثبت برای مدت نامحدود کانون به ثبت رسید و آقایان آشوت میناسیان بسمت رئیس هیأت مدیره ، احمد پنبه چی و محمدحسین قضایی حق بیان بسمت نایب رئیس ، حسین اخلاقی خزانه دار و محمدرضا شفیعی دبیر برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند، همانطور که اشاره شد چندان کارایی نداشت تا اینکه بعد از چند سال که تعداد بازنشستگان اضافه گردید تعدادی از همکاران جوانتر منجمله آقایان خلیل پور، محمد شیخ رضایی، ناصر حسن زاده، جواد نراقی، اصغر یافت آبادی، حمید زنگنه، عباس الطافی ، حسن رکن الدین ، امان فائزی و مرحوم جامعی وارد کانون شدن و در کنار هیأت موسس شروع به عضوگیری نموده و به تنظیم اساسنامه اقدام و پس از تأیید وزارت کشور انتخابات هیأت مدیره در سالن امفی تأتر توسط حاضرین در جلسه شروع و با حضور نماینده وزارت کشور آقایان محمدرضا شفیعی، جامعی، حسن زاده، شیخ رضایی، خلیل پور، فائزی، نراقی، یافت آبادی، زنگنه انتخاب و پروانه فعالیت کانون بنام آقای محمدرضا شفیعی صادر و کانون رسماً شروع به فعالیت نمود . در اثر فعالیت کانون و لطف جناب آقای ابوالقاسم جمشیدی مدیرعامل وقت بانک طبقه فوقانی سالن بولینگ را در باشگاه به کانون اختصاص دادند که بعد از مدتی هیأت مدیره کانون احساس نمودند اطاقی که در اختیار کانون قرار گرفته مناسب با شئون کانون نبوده و با وجود افرادی که از بودن کانون در باشگاه ناخشنود بودند و حضور اعضا کانون را در باشگاه نمی پسندیدند اقدام به شکستن درب اطاق کانون نمودند و اقداماتی این چنینی انجام دادند ولی هیأت مدیره با سعه صدر در مقابل اقدامات آنها استقامت نموده تا اینکه با لطف هیت مدیره وقت بانک در زمان مدیریت آقای کاظمی نمین طبقه فوقانی شعبه میرزای شیرازی در خیابان میرزای شیرازی را در اختیار کانون قرار دادند که این امر باعث شد تا هیأت مدیره بیش از پیش جهت امور رفاهی همکاران عزیز اقدامات موثری انجام دهد. البته بعد از مدیریت آقای شفیعی چندین بار انتخابات تجدید و تعداد از اعضای هیأت مدیره کانون مستعفی و در سال 1379 که هیأت مدیره تجدید گردید.آقای عباس الطافی انتخاب و به عنوان رئیس هیأت مدیره و پروانه صنفی از وزارت کشور در دو مرحله بنام ایشان صادر و در مرحله دوم اعضا تغییر و آقایان لطفیان، زنگنه ، رکن الدین و خانم گودرزی انتخاب گردیدند و از آن تاریخ به بعد تعداد کانونها که در گذشته 3 یا 4 کانون بیش نبود با پشتکار هیأت مدیره جدید به 25 کانون افزایش یافت (23 کانون فعال و 2 کانون در شرف تأسیس) و خدمات زائدالوصفی بشرح زیر انجام شد:

1.کانونهای استانها به همت و لطف هیأت مدیره بانک صاحب محل مناسب و آبرومندی گردیدند.

2.صندوق وام قرض الحسنه که در زمان هیأت مدیره های قبلی با سرمایه ای جزئی تشکیل شده بود در زمان هیأت مدیره فعلی توسعه یافت و تا مبلغ ده میلیون ریال با اقساط 40 ماهه به همکارانی که عضو صندوق می باشند وام قرض الحسنه پرداخت می نماید.

3.هر یک از فرزندان بازنشستگان عزیز که ازدواج نمایند چنانچه یکسال از تاریخ عقدشان نگذشته باشد مبلغ 30 هزار تومان به آنها هدیه ازدواج داده می شد که از تاریخ 1/5/89 مبلغ مذکور به 40 هزار تومان افزایش یافت .

4.جهت تقویت صندوق کانون حق عضویت به 1500 ريال افزایش پیدا کرد که بعضی از اعضا مبلغ 5000 ريال پرداخت می نمایند.

5.در هنگام فوت همکاران عزیزی که کانون از فوت آنان مطلع شود تاج گلی در روز ختم در مسجد یا منزل فوت شده قرار داده می شود.

6.پاداش پایان خدمت بازنشستگان عزیز که ده روز تقاضا شده بود با پیگیری مستمر و مکاتبات با مقامات عالیه مملکت بالاخص ریاست محترم جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی کانون

موفق شد 20 روز بقیه راهم وصول نماید که این خود مبلغ قابل ملاحظه ای بود.

7.پیگیری برای دریافت اضافات از 9 درصد به 15 درصد.

8.صندوق همیاری که با کوشش مسئولین کانون و تعداد حدود یکهزار و دویست نفر از همکاران عزیز بازنشسته برای کمک به افراد بازنشسته ای که خدای ناکرده اتفاقات غیرمترقبه ای برایشان رخ دهد ایجاد شد و تا کنون طبق بررسی ها به تعدادی از همکاران کمک هایی در قالب قرض الحسنه انجام گرفته .

9.کتابخانه مفصلی با همت تعدادی از همکاران عزیز بازنشسته و اهدا چندین جلد کتاب دایرة المعارف بزرگ اسلامی از طرف جناب آقای بجنوردی معاونت محترم رئیس جمهوری اسبق و مبلغ دو میلیون ریال از طرف جناب آقای دکتر شیرانی مدیرعامل محترم وقت توسط جناب آقای دکتر بیگدلی ریاست اداره آموزش در اختیار کانون قرار گرفت که توسط نماینده بازنشستگان (آقای ابوالفضل ریسی) خریداری و به کانون هدیه شد.

10.جعاله پرداختی یکصد میلیون ریال که از طرف شورای هماهنگی کانونها پیشنهاد شد و مورد موافقت قرار گرفت و پرداخت گردید.

11.امتیاز دادن به شاغلین بانک ملّی که از طرف شورای هماهنگی کانونها مورد اعتراض قرار گرفت و به شورای عالی اعلام شد این امتیازات باید به بازنشسته هم تعلق بگیرد که مورد موافقت قرارگرفت و پرداخت گردید که بعد از بانک ملّی اولین بانکی که پرداخت نمود بانک سپه می باشد که آن هم با همّت مردانه مقام محترم مدیرکل و هیأت مدیره و کوشش بی دریغ ریاست کارگزینی و کارکنان زحمتکش آن اداره محترم انجام شد.

نامه ای از یک همکار بازنشسته

به نام خدا

جناب آقای عباس الطافی ریاست محترم کانون بازنشستگان بانک سپه

با سلام، خبر مسرت بخش فعالیّت پایگاه اینترنتی کانون بازنشستگان را در حالیکه در بستر بیماری افتاده بودم شنیدم، باورم نمیشد، انگار تب و درد و کسالت جسمی بیکباره از من کناره گرفتند، چشمهایم را شُستم و جور دیگری نگاه کردم، یقین پیدا کردم که کاری بس بزرگ و درخور تحسین صورت گرفته است. آفرین بر این همت والای شما عزیزان که هر کجا نام بانک سپه می درخشد، کانون بازنشستگان بانک سپه هم طلایه دار این روشنی ها و اقدامات ارزنده بوده و هست. دست مریزا دارد حقیقتاً افتخار آفرین است در این عصر و زمانه که اهالی دهکدۀ جهانی بیش از بیش نیازمند دانستن هستند، شما توانسته اید یکبار دیگر قدمی به جلو برداشته و نه تنها اندیشه های انسانی بلکه قلوب و افکار سازندۀ آنان را به هم نزدیک و نزدیکتر سازید. خداوند بزرگ و منّان را شکرگزاریم که به ما این فرصت را ارزانی داشت تا شاهد این همه شکوفایی باشیم. اینجانب به عنوان عضو ناچیز این مؤسسۀ عظیم وظیفۀ خود میدانم از این اقدام به جا و شایسته ای که انجام داده اید از همگی شما سرورانم تشکّر و قدردانی نمایم دست همگی درد نکند.

به امّید تعالی و پیشرفت بانک سپه و آرزوی توفیق و سلامتی همه همکاران محترم شاغل و بازنشستۀ بانک سپه

با احترامات فائقه : ارادتمند احد سلطانی نگارستان

بنام خدا

با سلام

انتخابات کانون بازنشستگان منطقه گلستان

احتراماً در ساعت 19:30 دقیقه بعداز ظهر روز یکشنبه مورخ 20/4/89 جلسه انتخابات با حضور آقایان ابراهیمی معاونت محترم منطقه و آقای علی نوروزی ریاست محترم کارگزینی آقای رجبی مسئول حراست منطقه و با حضور آقای الطافی ریاست محترم هیأت مدیره کانون بازنشستگان بانک سپه و آقای حمید زنگنه عضو هیأت مدیره تشکیل شد.

جلسه با قرائت آیاتی از قرآن مجید و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران شروع شد .

سپس آقای زرگری رئیس کانون شرح حالی از وضعیت کانون گلستان و اقدامات انجام شده و تشکیل کتابخانه بطور مفصل بیان نمودن و از خدمات و زحمات آقای الطافی ریاست کانون مرکز اظهار قدردانی نموده سپس آقای الطافی پشت تریبون قرار گرفتن ضمن خیرمقدم،
 از تشریف فرمایی معاونت محترم منطقه گلستان و بازنشستگان و اظهار قدردانی از زحمات هیئت مدیره کانون گلستان بخصوص آقای زرگری و قدردانی از زحمات جناب آقای شریفی مدیریت محترم و معاونین و کارکنان زحمتکش منطقه شروع به سخن نمودن و کارهای انجام گرفته از طرف هیأت مدیره مرکز را بطور مفصل برای حاضرین بیان نمودن و سپس تعدادی از بازنشستگان سوالاتی نمودن که ایشان بطور واضح و روشن به سوالات آنها پاسخ دادن .

در ادامه از آقای زنگنه تقاضا شد نحوۀ ثبت اسامی هیأت مدیره و بازرس را در اوراق رأی برای رأی دهندگان شرح دهند ایشان با حوصله نحوۀ رأی گیری را برای حاضرین در مجلس شرح دادن و رأی گیری انجام شد و نتیجه آن به این شرح اعلام گردید .

آقایان رحمت اله زرگری، قدرت اله نوروزی، منوچهر کیانی، سید معصوم شریف موسوی، نصر بصری به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای منوچهر باقری بسمت بازرس انتخاب شدند جلسه در ساعت 22:20 دقیقه پایان یافت.

 

گردهمایی سالیانه همکاران عزیز بازنشسته

به مناسبت عید خجسته میلاد حضرت مهدی (عج) گردهمایی بازنشستگان بانک سپه که میزبانی آن را کانون بازنشستگان بانک سپه بر عهده داشت در روز سه شنبه 05/05/1389 برابر با نیمه شعبان در باشگاه بانک سپه تشکیل گردید.

پس از قرائت آیاتی چند از کلام ا... مجید توسط همکار بازنشسته آقای جواد دباغ و ذکر صلوات توسط مدعوّین حاضر در گردهمایی، آقای الطافی رئیس هیأت مدیرۀ کانون پشت تریبون قرار گرفتند و پس از خوش آمدگویی به خدمت آقای مدیرعامل و همکاران بازنشسته و همچنین تبریک ولادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود (عج) سخنان مبسوطی را ایراد نمودند که به خلاصه ای از آن ذیلاً اشاره می گردد.

آقای الطافی ضمن اظهار خوشحالی از حضور مجدد همکاران در این گردهمایی، به مطالبات عقب افتادۀ همکاران اشاره نموده و از اینکه در سایۀ لطف خداوندی و توجّه ویژۀ اولیای محترم بانک توانسته بودند قسمتی از مطالبات این عزیزان را اخیراً به حیطۀ وصول درآورند خاطرنشان کردند که هیأت مدیره و اعضا کانون همواره و در همه حال استیفاد حقوق حقّۀ همکاران بازنشسته را در اولویت فعالیتهای شبانه روزی خود قرار داده اند و از آن جمله به مواردی چون رفع معضل ضامن برای دریافت وام های جعاله و مسکن و غیره برای همکارانی که شامل شرایط سنّی هستند اشاره نموده و اظهار امیدواری کردند که در آیندۀ نزدیک انشاا... بتوان معضل شرایط سنّی بالای هفتاد سال را از میان برداشت.

آقای الطافی طی سخنان خود به برخی مشکلات فراگیر همکاران بازنشسته در رابطه با دریافت از حساب هایی که به صورت دفترچۀ پس انداز مفتوح شده اند و تأخیر در واریز حقوق و سایر مطالبات نقدی به اینگونه حسابها در مقایسه با حسابهایی که به صورت کارتهای عابربانک افتتاح شده اند، از مسئولین محترم ادارات ذیربط درخواست کردند تا نسبت به رفع این مشکلات اقدامات عاجل را معمول دارند.

ایشان در ادامه برخود ناشایست، برخی همکاران شاغل در شعب تهران و شهرستان همجوار تهران با همکاران بازنشسته که برای دریافت حقوق و مزایا و یا وام خرید لوازم منزل به شعب مورد بحث مراجعه کرده بودند، اشاره داشته و از مسئولین و اولیای محترم بانک درخواست نمودند تا در برخورد با اینگونه افراد آنها را به وظایف اصلی و رعایت ادب و احترام نسبت به همکاران پیشکسوت و بازنشستۀ بانک بیش از پیش آشنا سازند.

آقای الطافی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات بی شائبۀ آقای زارعی در ادارۀ محترم کارگزینی که در حق همکاران بازنشسته و متسمری بگیر متحمل شده اند، در خاتمه از همکاری مجدّانه و رفتارهای شایستۀ این عزیزان در قبال مراجعین و علی الخصوص بازنشستگان گرانقدر بانک سپه، از حضّار درخواست نمودند تا برای سلامتی و توفیق روز افزون آنها همگی صلوات بفرستند.

این مراسم با اجرای چند قطعه آواز توسط آقای جواد دباغ و صرف شام خاتمه یافت.

بسمه تعالی

شواری هماهنگی کانون بازنشستگان بانکها

تاریخ : 22/4/1389     

شماره: 541

پیوست:

جناب آقای دکتر ابوالحسنی

معاونت محترم اموربانکی و بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

 

با اهداء سلام و تحیت و آروزی توفیق الهی برای جنابعالی و سایر مسئولان محترم و سپاس فراوان از اقدامات موثری که تا کنون در ابعاد مختلف از جمله در رابطه با وضعیت حقوق و مزایا و مسائل رفاهی کارکنان بانکها انجام گرفته به استحضار میرساند:

حضور جنابعالی در جمع مسئولان محترم صندوق بازنشستگی بانکها و اعضای محترم شورای هماهنگی کانون بازنشستگان بانکها و سایر همکاران که در فضائی آکنده از صمیمیت برگزار گردید. مخصوصاً سخنان بسیار محبت آمیز و امیدوار کننده شما در جهت منزلت و حرمت بیشتر به بازنشستگان که بخشی از تبلور و جوهره فرهنگ جوامع خود هستند موجب خرسندی و امیدواری بیشتر آنان گردید. در جلسه مزبور با توجه به درخواست های مکرر بازنشستگان بانکها مسائلی مطرح گردید که براساس دستور جنابعالی مقرر شد مراتب مورد نظر ضمن هماهنگی با مسئولان محترم صندوق بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفته و گزارش های لازم تقدیم گردد:

موضوع : افزایش حقوق سالانه کارکنان بازنشسته و وظیفه بگیران بانکها

باستحضار میرساند: براساس ماده 41 آئین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی پیش بینی گردیده از تاریخ اجرای آئین نامه مذکور به میزانی که حقوق کارکنان شاغل ترمیم و افزایش یافته و می یابد حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران نیز ترمیم گردد.

قبل از اجرای آئین نامه نظام بانکی دولتی، همزمان با افزایش ضریب ریالی حقوق، برای اینکه فاصله ای بین حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته ایجاد نگردد و در جهت

هماهنگی بیشتر علاوه بر ضریب ریالی حقوق با توجه به افزایش سنواتی حقوق کارکنان شاغل که سالانه بین 3% تا 5% بوده به درصدهای حاصله از ضریب ریالی حقوق اضافه می گردید.   در جهت استحضار بیشتر از سال 1377 تا سال 1379 سال اجرای آئین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی افزایش ضریب ریالی حقوق و پرداختی به بازنشستگان و وظیفه بگیران بانکها بشرح زیر بوده است:

  1. سال 1377 تغییر ضریب ریالی حقوق از عدد 160 به 180 معادل 5/12 % یرداختی به بازنشستگان و از کارافتادگان 5/17 % (5% بیشتر از معادل ضریب ریالی).
  2. سال 1378 تغییر ضریب ریالی از عدد 180 به 200 معادل 11/11 پرداختی به بازنشستگان و از کارافتادگاتن 5/16% (39/5% از معادل ضریب ریالی)
  3. سال 1379 تغییر ضریب ریالی از 200 به 230 معادل 15% پرداختی به بازنشستگان و از کارافتادگان 18% (3% بیشتر از معادل ضریب ریالی)

شایان ذکر است که این افزایش ها در جهت هماهنگی حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته بنا به پیشنهاد کمیسیون اصلاح آئین نامه استخدامی شرکت بانکها و کسب نظر مقامات ذیربط و تصویب مجمع عمومی محترم بانکها انجام می گرفته است.  با عنایت به مراتب فوق چنانچه افزایش سنواتی حقوق کارکنان شاغل از سال 1380 به بعد با توجه به امتیازهای پیش بینی شده در آئین نامه نظام بانکی دولتی سالانه بطور متوسط معادل 4% یا 5% در نظر گرفته شود و محاسبه افزایش های بعدی آن در طول زمانی مثلاً 10 سال موجب خواهد شد که کارکنان بازنشسته و ازکارافتاده بیش از 40% تا 50% اختلاف حقوق با کارکنانی که بعداً بازنشسته می شوند پیدا نمائید.    خواهشمند است دستور فرمائید موضوع بررسی و با توجه به افزایش حقوق سالانه سنواتی کارکنان شاغل، معادل متوسط رقم فوق به ضریب ریالی حقوق همان سال اضافه گردد تا ناهماهنگی موجود که موجب اختلاف حقوق بازنشستگی در سنوات مختلف گردیده و شدیداً اعتراض همکاران محترم بازنشسته و ازکارافتاده می باشد از بین برود.

با عنایت به مراتب فوق اطمینان کافی داریم با بزرگواریها و عنایاتی که مسئولان محترم سیستم بانکی کشور   داشته و دارند موضوع به نحو شایسته   مورد نظر قرار خواهد گرفت.

تاریخ : 22/4/1389          

شماره: 542

موضوع : اجرای مصوبات و وحدت رویه در بانکها و حداقل حقوق سال 88

براساس نامه شماره 105758 مورخ 14/7/1388 وزارت محترم امور اقتصادی و دارائی مقرر گردیده با توجه به تفاهم نامه معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نمایندگان محترم وزارتخانه امور اقتصادی و دارائی، بانکها نسبت به افزایش علی الحساب 15% حقوق و مزایای مشمول کسورات بازنشستگی و یا بیمه کارکنان از ابتدای سال 1388 نسبت به آخرین پرداختی سال 1387 اقدام نمایند به نحوی که حداقل افزایش برای کارمندان مرد متأهل و زن سرپرست خانوار یک میلیون ریال و کارکنان اناث و مرد مجرد ششصد هزار ريال باشد.

همانطوریکه ملاحظه می فرمائید حداقل افزایش مورد نظر بیشتر شامل کارکنان می شود که حقوق آنها در سطح پائین تری قرار دارد و هدف بیشتر تعدیل حقوق این قشر از کارکنان بوده است.

در بانک صادرات ایران حداقل مزبور تا کنون اعمال نگردیده و موجب اعتراض شدید این قبیل از همکاران می باشد.

زیرا در صورت عدم لحاظ حداقل های مورد نظر با همکاران مشابه در سایر بانکها برای همیشه اختلاف حقوق پیدا خواهند کرد.

2. پرداخت مبلغ 000ر000ر5 ريال

اداره دبیرخانه محترم شورای هماهنگی بانکها طی نامه شماره 6257 مورخ 18/2/88 و بر اساس بند 2 صورت جلسه

مورخ 17/2/88 شورای هماهنگی محترم بانکها در جهت بهبود وضع معیشتی بازنشستگان و از کارافتادگان و وظیفه بگیران بانکها اعلام نموده که هر یک از بانکها نسبت به پرداخت مبلغی تا سقف پنج میلیون ریال از محّل سرفصل بودجه پرسنلی در قالب کمک و مساعدت و رفاه کارکنان بازنشسته یا هر عنوان دیگر با تشخیص بانک در آستانه شب عید اقدام لازم معمول دارد.

ضمن سپاس فراوان از عنایت مسئولان محترم بانکها، در این رابطه تا کنون تعدادی از بانکها اقدامی بعمل نیاورده اند از آنجائی که کانون های بازنشستگی بانکها در موارد مشابه مورد پرسش و اعتراض شدید همکاران محترم بازنشسته و از کارافتاده و وظیفه بگیر قرار دارند.

خواهشمند است عنایت لازم مبذول فرمائید که در جهت هماهنگی و وحدت رویه مصوبات شورای هماهنگی محترم بانکها با سایر مقامات ذیربط در همه بانکها مورد نظر بموقع مورد اجرا درآید.

 

تاریخ : 22/4/1389      

شماره: 543

موضوع : وام قرض الحسنه

باستحضار میرساند: در حال حاضر وام قرض الحسنه پرداختی به بازنشستگان و ازکارافتادگان بانکها، از طریق صندوق محترم بازنشستگی کارکنان بانکها حداکثر مبلغ 000ر000ر10 ريال می باشد. با توجه به تقاضای مکّرر بازنشستگان و پیشنهادات شورای هماهنگی کانون بازنشستگان بانکها و حسن نیت مسئولان محترم صندوق بازنشستگان بانکها متأسفانه به علّت کمبود منابع مالی صندوق مذکور تا کنون رقم فوق تغییر نیافته است.

از طرفی با توجه به شرایط ویژه صندوق بازنشستگی کارکنان افزایش رقم مزبور تا حدّی نخواهد بود که بتواند جوابگوی مشکلات عدیده بازنشستگان و از کارافتادگان بانکها باشد. اکثریت آنها به هنگام بروز مسائل و مشکلات و مخارج ناشی از هزینه های مضاعف در دوران بازنشستگی تنها حامی خود را سازمانی می دانند که 30 سال از بهترین سالهای عمر خود را با افتخار وقف تحقق هرچه بیشتر اهداف آن نموده اند.

افرادی که همه هستی و جوانی خود را با کمال صداقت و پاکی در راه اعتلای بانک، سیستم اقتصادی کشور و توسعه و پیشرفت آن صرف کرده اند انتظار دارند با عنایت خاص مسئولان محترم مورد توجه و الطاف بیشتری قرار گیرند و برای ارج نهادن به خدمات صادقانه آنان تا حّد امکان مساعدتهای لازم در مورد آنان نیز بعمل آید.

در این رابطه قبلاً مقرر گردیده بود مراتب از طریق کمیسیون هماهنگی ادارات محترم رفاه کارکنان بانکها مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد لازم ارائه گردد. خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به سوابق موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه را با نظر موافق اعلام فرمائید.

 

شماره:  544

تاریخ : 22/4/1389

موضوع : تأسیس بانک

در رابطه با تأسیس بانک خصوصی از محّل منابع مالی صندوق بازنشستگی بانکها و صندوق های تأمین آتیه کارکنان بانکها و منابع کانون های بازنشستگی بانکها و سرمایه گذاری همکاران و سایر وجوه عمومی که یکی از آرزوهای دیرینه و قابل حصول همکاران توانمند و خستگی ناپذیر سیستم بانکی کشور می باشد جلساتی با حضور اعضای هیأت مدیره محترم صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، اعضای محترم شورای هماهنگی کانون بازنشستگان بانکها و تعدادی از

کارشناسان بصیر و آگاه سیستم بانکی که تجارب ارزشمندی در این زمینه دارند در محل صندوق بازنشستگی بانکها تشکیل گردید.

مراتب جهت موافقت به شورای هماهنگی محترم بانکها اعلام و شورای مزبور خوشبختانه موافقت اصولی خود را طی نامه شماره 6259 مورخ 18/12/88 به صندوق محترم بازنشستگی کارکنان بانکها اعلام نموده است. نظربه اینکه در جلسه مشترک باستحضار جنابعالی رسید مسئولان محترم صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها آمادگی کامل خود را جهت تأسیس بانک اعلام نموده اند.

امید است با استعانت از خداوند متعال این اقدام مهّم بتواند منشاء   چشمگیر و موجب خیر و برکت برای قشر فرهیخته ای گردد که همه عمر با عشق و علاقه زاید الوصف و در نهایت صداقت و پاکی انجام وظیفه نموده اند و تجارب گرانبهای آنها بطور یقین می تواند علاوه بر اثرات مطلوب اقتصادی موجب کارآفرینی برای جامعه و فرزندان واجد شرایط همکاران گردد.

 

شماره:  545

تاریخ : 30/4/1389

موضوع : لحاظ نمودن پاداش سود ویژه بانکها برای بازنشستگان و از کارافتادگان بانکها

با اهدا سلام و تحیت و آرزوی توفیق الهی برای جنابعالی و سایر مسئولان محترم و سپاس فراوان از اقدامات مؤثری که تا کنون در ابعاد مختلف از جمله در رابطه با وضعیت حقوق و مزایا و مسائل رفاهی کارکنان بانکها انجام گرفته باستحضار میرساند:

مفاد تصمیمات متخذه عمومی محترم بانکها در خصوص پرداخت پاداش ترازنامه سالانه بانکها که در واقع سود ویژه سالانه بانکها می باشد از اقدامات بسیار ارزشمندی است که در جهت تامین وضعیت مالی همکاران انجام گرفته است متاسفانه اجرای آن فقط شامل کارکنان شاغل گردیده و تاکنون کارکنان بازنشسته و از کارافتاده بطور کلی مشمول استفاده از تصمیمات متخذه مجمع عمومی محترم بانکها در زمینه تعلق پاداش مزبور نگردیده اند. در این رابطه مراتب به دفعات از طرف شورای هماهنگی کانون بازنشستگان بانکها به مقامات محترم زیربط گزارش گردیده است.

با امعان نظر به پیگیری مکرر بازنشستگان و با عنایت به پیشنهاد کمیسیون محترم رفاهی بانکها و نامه شماره 769/ه/ب مورخ 26/2/89 شورای هماهنگی مدیران عامل محترم بانکها به عنوان جنابعالی و با توجه به نامه شماره 215/8858/62 مورخ 13/2/88 مدیر کل محترم دفتر اموربانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارائی، در خصوص اختصاص معادل یک ماه حقوق دریافتی به بازنشستگان، از کارافتادگان و مستمری بگیران و ... به عنوان پاداش ترازنامه مطرح و با توجه به موافقت اصولی جلسه قبلی شورا و تاکید به ضرورت اخذ مصوبه مجمع عمومی بانکها، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب در جلسه عمومی محترم بانکها مطرح و نتیجه تصمیمات متخذه را امر به ابلاغ فرمایند.

بانکهای امضا کننده نامه های فوق به شرح زیر می باشد

کانون بازنشستگان بانک کشاورزی         محمد نقی ذوقی

کانون بازنشستگان بانک سپه                 عباس الطافی

کانون بازنشستگان بانک ملت                حضرت قلی رحیمی

کانون بازنشستگان بانک صادرات ایران      قدرت اله مقدم

کانون بازنشستگان بانک صنعت و معدن       سید علی طاهری

کانون بازنشستگان بانک ملی                        غلامعلی حمزه ای

کانون بازنشستگان بانک رفاه کارگران            کاظم سهیلی جاوید

کانون بازنشستگان بانک تجارت                 هوشنگ حسام پور

کانون بازنشستگان بانک مسکن                یوسف شیرمحمدی

نامۀ اداره رفاه کارکنان بانک سپه

با احترام، بازگشت به نامه شماره 895/89 مورخ 31/3/89 به اطلاع میرساند :

موضوع مطرح شده در خصوص پوشش بیمه ای مانده بدهی وام جعاله همکاران بازنشسته و از کارافتاده و حذف ضمانت سایر کارکنان جهت پرداخت وام مذکور، قبلاً در سطحی وسیعتر که مشمول کلیه وامهای مرتبط گردد از سوی این اداره بررسی گردیده و با توجه به تاسیس شرکت سهامی نمایندگی بیمه امید زندگی رفاه توسط موسسه رفاه تامین آتیه کارکنان بانک سپه، موضوع طی نامه شماره 46403/89/1 مورخ 16/2/89 جهت بررسی و اقدام لازم به آن موسسه محترم منعکس گردیده است. انشاا... در صورت مشخص شدن نتیجه مراتب متعاقبا به آن کانون محترم اعلام خواهد شد.

عیسی جعفری              شاهین سلطانی

 

معرفی اعضای هیأت مدیره کانون منطقه گیلان

آقایان محمد زرین کفش رئیس هیأت مدیره، هادی وارسته نایب رئیس دوم، محمدرضا دانیالی
خزانه دار ، حسین گلچهر منشی، سید علیرضا افضلی بازرس اصلی ، احمد طالبی بازرس علی البدل و خانم فاطمه شمشیرکار نایب رئیس اول
.

دفتر دل

قطعه شعری از فریدون مشیری

پرنیان سرد

بنشین، مرو، چه غم که شب از نیمه رفته است                  بـگـذار تـا سـپیده بـخـندد بـروی مـا

بنشین ببین که دخـتر خـورشید صـبحـگاه                   حـسـرت خـورد ز روشـنـی آرزوی مـا

بنشین، مـرو، هـنـوز بـه کامـت نـدیـده ام                  بنشین، مـرو، هـنـوز کـلامی نگفـته ایم

بنشین، مـرو، کـه خـواب نیاید بـچشـم مـا                 بسـیار شـب بخاطر امـشـب نخـفته ایم

بنشین، مـرو، که در دل شـب در پـناه مـاه                 خوشتر ز حرف عشق و سکوت و نگاه نیست

بنشـین و جـاودانـه بـه آزار مـن مـکـوش                بکـدم کـنار دوسـت نشستن گـناه نیست

بنشین، مـرو، حـکایـت ((وقت دگر)) مـگو                شـاید نـمـانـد فـرصـت دیـدار دیـگری

آخـر تو نیز با مـنـت از عـشـق، گفتگوست             غیر از مـلال و رنـج از این در چـه میبری؟

بنشین، مـرو، صـفای تـمـنای مـن بـبـین               امـشب چـراغ عـشق در این خانه روشنست

جـان مـرا بـظـلمت هـجران خـود مـسوز               بنشین مرو مـرو که نه هـنگام رفـتن اسـت

ایـنک تـو رفـته ای ز مـن از راه هـای دور              می بینمت به بـسـتر خـود بـرده ای پـنـاه

می بینمت نـخـفته بر آن پـرنـیـان سـرد               مـی بینـمـت نـهـفـته نـگاه از نـگاه مـاه

درمـانده ای به ظلمت انـدیـشه هـای تـلخ               خـواب از تـو درگریز و تـو از خـواب درگریز

یـارب مـنـت نـشـسته برابر پـریـده رنگ              بـا خـویـشتن بـه خـلـوت خود میکنی ستیز

 

آلبالو ؛ خوش مزه، زیبا، مفید

آلبالو و گیلاس وحشی نیز مانند بسیاری از میوه‏ ها منبع غنی و سرشار از فلاوونوئیدها هستند.

آن ها همچنین حاوی نمک ‏های کلسیم، پتاسیم، لیگنین ‏ها و تانن ‏ها می‏ باشند.

آلبالو و ارزش غذایی آن

آلبالو و فرآورده‏ های غذایی تهیه شده از آن، طبیعت سرد دارند.

این میوه قدرت ضد عفونی کننده قوی روده‏ ها را دارا می باشد.

به درمان کم‏ خونی، تصلب شرایین، خستگی، دیابت، نارسایی کبد، آرتریت (درد و التهاب مفاصل)، نقرس و حالت تهوع کمک می‏ کند.  آلبالو و دُم آن، ادرار را زیاد کرده، عطش را کاهش داده و اشتها را زیاد می ‏کند و برای معده نیز مفید است.

مصرف آن برای دفع سنگ کلیه و مثانه و رفع مشکل سنگ کیسه صفرا توصیه می ‏شود(برای این منظور مغز هسته آلبالو را با کمی رازیانه بجوشانید)   هسته آلبالو هر چند تلخ مزه است اما ضد اسهال و قابض خوبی است و ضد فشار خون نیز می ‏باشد.

ضماد و مرهم آلبالو برای باز شدن رنگ رخسار و چهره موثر و مفید است.  مصرف آلبالو برای گرم مزاجان و مبتلایان به فشارخون و افرادی که چربی زیادی در شکم دارند سودمند است.

همچنین استفاده از آن برای افرادی که خارش پوستی دارند مفید و موثر است. آلبالو خواص گیلاس را دارد و مصرف آن اعصاب را آرامش می ‏دهد و ملین خوبی است. هر چند مفیدتر از گیلاس است اما نباید در مصرف آن زیاده‏ روی کرد.  شربت یا مربای آلبالو در معالجه بیماری ‏های تب‏‏ دار موثر است.

آب آلبالو منبع غنی از آهن می‏ باشد.

آلبالو میوه آنتی ‏اکسیدان

آلبالو از جمله مواد غذایی است که دارای 3 ماده ی مغذی بتاکاروتن، ویتامین C و ویتامین E است که اغلب به عنوان آنتی ‏اکسیدان به کار می ‏روند.   غذاهای حاوی آنتی ‏اکسیدان با سرطان مقابله می ‏کنند. همچنین در زنان، مصرف غذاهایی با آنتی اکسیدان بالا باعث می ‏گردد که خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم به نصف کاهش پیدا کند. همین‏ طور آنتی ‏اکسیدان ‏ها در جلوگیری از به هم چسبیدن گلبول‏ های قرمز که باعث به‏ وجود آمدن گرفتگی عروق قلب می ‏گردد، نقش موثری دارند.

بازگشت همه به سوی اوست

 

با کمال تأسف و تاثر فوت همکاران عزیزمان آقایان محمد نوشین فرد ، منوچهر عرب شیبانی ، حسن روشنایی طلعیه ، علی طلیعه و خانم فاطمه حسینی را به خانواده های محترم ایشان تسلیت عرض نموده از یکتای بی همتا برای آن مرحومان طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

 

طبق اطلاع واصله همکاران عزیز بازنشسته آقایان ناصر کمیلیان ، مرتضی فرهی نیا، حسن بیشه ای و قدرت اله نوروزی در سوگ عزیزانشان نشسته اند ضمن عرض تسلیت به ایشان و خانواده های محترمشان از ایزد منان برای مرحومان طلب آمرزش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

 

با خبر شدیم مادر آقای محمد رضا بهروز ریاست محترم شعبه مرکزی دارفانی را وداع گفته ضمن عرض تسلیت به ایشان و خانواده محترمشان از خداوند مهربان برای مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل آرزو داریم.